็Home1

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

วิสัยทัศน์

พัฒนาเทศบาลตำบลสระโบสถ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรมสระโบสถ์ รุ่งโรจน์ด้านการเกษตรกรรม ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร

เจตน์จำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลสระโบสถ์

ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์

ปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของเทศบาล ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล ข่าวสารการหาผู้รับจ้างตามโครงการต่างๆ

สระโบสถ์พัฒนา

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่

กองทุนหลักประกันฯ

กิจกรรม โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ...

อ่านต่อ

ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2...

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 กันยายน 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยพนักงานแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโนรูเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป ผู้เยี่ยมชม...

อ่านต่อ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายและปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์สคอนกรีตบริเวณสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter...

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสายแยกมาเจริญ หมู่ 4-11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0...

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสามแยกมาเจริญ หมู่ 4-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิืกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม...

อ่านต่อ

วิดีโอน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

วิดีโอน่าสนใจ

: ขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอที่เผยแพร่

รู้จักเรา

ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสระโบสถ์

Previous
Next

บริการของเรา

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดพนักงานและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้บริการด้านสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. โทร. 036 439105 , 199 และ สายด่วน 1669 (เจ็บป่วยฉุกเฉิน)

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลาราชการสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ที่ตั้งสำนักงาน

99 หมู่ 10 ต สระโบสถ์ อ สระโบสถ์ จ ลพบุรี 15240

โทรศัพท์

036-439017

Email Address

info@sabot.go.th