หน้าแรก1

เจตน์จำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลสระโบสถ์

ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์

ปลัดเทศบาล

Previous slide
Next slide

ยินดีต้อนรับ

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เดิมมีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมองค์การบริหารส่วนตำบลสระโบสถ์ กับ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมด 52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,500 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 69 กิโลเมตร

เทศบาล
ตำบลสระโบสถ์

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

โครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบประเมิน

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสระโบสถ์สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ที่ ๔๕๔/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook...

อ่านต่อ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวสระโบสถ์ทุกท่าน มาอุดหนุนสินค้า ,อาหาร ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์ *ทุกวันพุธ...

อ่านต่อ

กิจกรรม/โครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day สระโบสถ์ เมืองสะอาด

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์...

อ่านต่อ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรสนามเด็กเล่น ถึงแยกบ้านนายพุ่ม ต่างสี หมู่ 3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้เยี่ยมชม :...

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (รถนั่งส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE...

อ่านต่อ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรสนามเด็กเล่น ถึงแยกบ้านนายพุ่ม ต่างสี หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม :...

อ่านต่อ

บริการของเรา

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

วิดีโอน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

: ขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอที่เผยแพร่

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลาราชการสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

Social Media

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ที่ตั้งสำนักงาน

99 หมู่ 10 ต สระโบสถ์ อ สระโบสถ์ จ ลพบุรี 15240

โทรศัพท์

036-439017

Email Address

info@sabot.go.th

New Book! Eat Yourself Healthy

An easy-to-digest guide to health and happiness from the inside out.

Posuere quis. Laoreet voluptatibus sunt aliquid ipsam delectus cupidatat soluta consectetuer praesentium ullam feugiat, corporis congue, aliquip venenatis