หน้าแรก1

เจตน์จำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลสระโบสถ์

ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์

ปลัดเทศบาล

Previous
Next

ยินดีต้อนรับ

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เดิมมีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมองค์การบริหารส่วนตำบลสระโบสถ์ กับ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมด 52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,500 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 69 กิโลเมตร

เทศบาล
ตำบลสระโบสถ์

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

โครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการของเทศบาล

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสระโบสถ์สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหน้าบ้านนายจาย ชุนดี ถึงบ้านนายบุญ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ 2 ขุดบ่อขยะแบบฝังกลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0...

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง-หนองม่วง ถึงนานางแพง หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม :...

อ่านต่อ

กิจกรรม/โครงการ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 6, 8,...

อ่านต่อ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566...

อ่านต่อ

ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมกับอำเภอสระโบสถ์ จ.ลพบุรี ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี...

อ่านต่อ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง ถึง นานางแพง หมู่ 11 ด้วยวิธีอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม :...

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง-หนองม่วง ถึง นานางแพง หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม :...

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายและปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์สคอนกรีตบริเวณสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter...

อ่านต่อ

บริการของเรา

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

วิดีโอน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

: ขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอที่เผยแพร่

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลาราชการสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ที่ตั้งสำนักงาน

99 หมู่ 10 ต สระโบสถ์ อ สระโบสถ์ จ ลพบุรี 15240

โทรศัพท์

036-439017

Email Address

info@sabot.go.th

New Book! Eat Yourself Healthy

An easy-to-digest guide to health and happiness from the inside out.

Posuere quis. Laoreet voluptatibus sunt aliquid ipsam delectus cupidatat soluta consectetuer praesentium ullam feugiat, corporis congue, aliquip venenatis