ดูงานโก่งธนู 23 ธ.ค. 63_๒๐๑๒๒๕_21

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของเทศบาล ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนได้รับทราบ

S__4440089

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของเทศบาลแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล ข่าวสารการหาผู้รับจ้างตามโครงการต่างๆของเทศบาล ที่ประกาศให้ประชาชนทราบ

68414

สระโบสถ์พัฒนา

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ให้ประชาชนได้ทราบ

S__83918866

กองทุนหลักประกันฯ

กิจกรรม โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ที่ดำเนินการให้กับประชาชน

กิจกรรม/โครงการเด่น

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง..การจัดการขยะและเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

รายละเอียด ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการ การจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

คะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ​ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์

Previous slide
Next slide

สตรีมีครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ มีข้อควรระวังอะไรบ้าง ชวนฟังคำตอบจากคุณหมอที่แชร์มาจากประสบการณ์จริง!!

นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับเหตุผลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีมากกว่าป้องกันตัวเอง

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

โครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

ยินดีให้บริการ

บริการของเรา

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง

แบบประเมิน

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสระโบสถ์สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

: วิดีโอน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

: ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

: เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

: ติดต่อเรา

ส่งข้อความ