ดูงานโก่งธนู 23 ธ.ค. 63_๒๐๑๒๒๕_21

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของเทศบาล ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนได้รับทราบ

S__4440089

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของเทศบาลแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล ข่าวสารการหาผู้รับจ้างตามโครงการต่างๆของเทศบาล ที่ประกาศให้ประชาชนทราบ

68414

สระโบสถ์พัฒนา

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ให้ประชาชนได้ทราบ

S__83918866

กองทุนหลักประกันฯ

กิจกรรม โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ที่ดำเนินการให้กับประชาชน

กิจกรรม/โครงการเด่น

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้นำชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง..การจัดการขยะและเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

รายละเอียด ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการ การจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนโรงสีนายโต ถึงบ้านนายตั้น หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหน้าบ้านนายจาย ชุนดี ถึงบ้านนายบุญ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

คะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ​ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์

Previous
Next

สตรีมีครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ มีข้อควรระวังอะไรบ้าง ชวนฟังคำตอบจากคุณหมอที่แชร์มาจากประสบการณ์จริง!!

นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับเหตุผลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีมากกว่าป้องกันตัวเอง

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

โครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

ยินดีให้บริการ

บริการของเรา

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการของเทศบาล

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสระโบสถ์สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

: วิดีโอน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

: ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

: เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

: ติดต่อเรา

ส่งข้อความ