สระโบสถ์พัฒนา

ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางข้างโรงงานน้ำตาลถึงถนนทางแยกบ้านสามแยกมาเจริญ

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ถนนสายข้างโรงงานน้ำตาลถึงถนนทางแยกบ้านสามแยกมาเจริญ เนื่องจากในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลสระโบสถ์ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนและโดยมีเครื่องจักรกำลังทำงานจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนเส้นดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ ณ ที่นี้ ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ถนนบริเวณซอย 16 ถึงบริเวณทางแยกเข้าสายกลาง (ร้านกาแฟคุณหลิว) งดใช้เส้นทาง

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ถนนบริเวณซอย 16 ถึงบริเวณทางแยกเข้าสายกลาง (ร้านกาแฟคุณหลิว) เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ ทางเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ ณ ที่นี้ ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1

วันศุกร์ 14 ตุลาคม 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมนายนที ตรีอรุณ นายช่างควบคุมงาน เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1 ผู้เยี่ยมชม : 0

การก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานห้วยใหญ่ถึงคลองตากุด หมู่ที่8 ในปีงบประมาณ 2565

การก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานห้วยใหญ่ถึงคลองตากุด หมู่ที่8 ในปีงบประมาณ 2565   ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจสอบงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแทงค์ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนายชำนาญ

เมื่อวันจันทร์ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์   ศรีสุวรรณ์ ปลัดเทศบาล ร่วมด้วยกรรมการตรวจรับ และช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแทงค์ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนายชำนาญ ผู้เยี่ยมชม : 0

ดำเนินการล้างถังและระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 12

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ดำเนินการล้างถังและระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 12  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคต่อไป     ผู้เยี่ยมชม : 0