ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 10 บริเวณนานายยิ้ม โพธิ์เอี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง-หนองม่วง ถึง นานางแพง หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ประชาชนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรม กิจกรรมการแสดง ของเด็กนักเรียน กิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ มีการแจกของรางวัลมากมาย กิจกรรมแจกของรางวัลจากท่านนายก อีกมากมาย หากท่านใด มีความประสงค์สนับสนุน อาหารของขวัญ ของรางวัล สามารถติดต่อประสานงานเทศบาลฯโทร 036-439106 ผู้เยี่ยมชม : 0

กำหนดรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ตามกฏกระทรวงกำหนดภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดรับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี ผู้เยี่ยมชม : 0

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้เยี่ยมชม : 0