ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงถนนสายแยกมาเจริญ หมู่ ๔-๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0