รับแจ้งเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-439106 Email : report@sabot.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ หรือติดต่อโดยตรง ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสระโบสถ์  ในวันและเวลาทำการ โทร.036-439106  เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ

Contact Form Demo (#2)