We Love Sabot

Otop บ้านสระโบสถ์

BRpLwT0TYaGXOF4tRVpFUVX722OIvwuOxkVGzRzywgynC

กากหมูทอด

เป็นเอกลักษณ์ของสระโบสถ์ มีลักษณะยาวกว่ากากหมูทั่วไป มีรสชาดอร่อย กรอบ สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือรับประทานเล่นได้ เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ และเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของสระโบสถ์เช่นกัน

ข้าวโปง

ข้าวโปง แต่เดิมเป็นขนมที่ชาวนานิยมทำในประเพณีรับขวัญข้าว ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน 12 (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก่อนจะนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง จะทำพิธีรับขวัญข้าวโดยการโขลกข้าวโปง คือใช้ข้าวเหนียวใหม่ที่เก็บเกี่ยวนำไปนึ่ง แล้วโขลกจนเหนียวนำไปปั้นเป็นรูปอุปกรณ์การทำนา เช่น คันไถ วัว ควาย นอกจากนี้ก็มีดอกไม้ ธูป เทียน ผ้าสไบสามสี คือ เหลือง ตองอ่อน ชมพู นำฟางมามัดเป็นแม่โพสพ ใช้เศษผ้าทำเป็นเครื่องนุ่งห่มแบบสตรีโบราณ 1 ตัว มีแป้งหอม น้ำอบ หวี กระจก สิ่งของเหล่านี้จะนำใส่กระบุงไปที่นา จุดธูปเทียนบูชา และเชิญแม่โพสพขึ้นยุ้งฉาง เมื่อเสร็จพิธีก็นำกระบุงนั้นกลับไปไว้ที่ยุ้งข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลของนาต่อไป ส่วนข้าวโปงก็จะนำมารับประทานในครอบครัว

ข้าวโปงงา ปัจจุบันเป็นของฝากขึ้นชื่อของสระโบสถ์ ซึ่งเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยาก สามารถหาเป็นของฝากได้ที่สระโบสถ์

23226
23373

ขนมเบื้องโบราณ

ขนมโบราณที่หากินยากต้องที่นี่ตลาดบ้านสระโบสถ์ ขนมนางเล็ด ขนมเบื้อง ขนมข้าวโปง และ ขนมหวานนาๆชนิดอีกมากมาย ล้วนแล้วมีแต่ของอร่อยๆขอเชิญครับ ตลาดเทศบาลสระโบสถ์

23374

: ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพประกอบ credit image