จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรสนามเด็กเล่น ถึงแยกบ้านนายพุ่ม ต่างสี หมู่ 3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรสนามเด็กเล่น ถึงแยกบ้านนายพุ่ม ต่างสี หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรสนามเด็กเล่น ถึงแยกบ้านนายพุ่ม ต่างสี หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนสายหลังเมรุวัดโพธิปัก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลาะคลองน้ำเขียวหลังโรงเรียน อนุบาลสระโบสถ์ ถึงถนนเทศบาล สาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนสายบ้านครูสมพงษ์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เยี่ยมชม : 0