จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง ถึง นานางแพง หมู่ 11 ด้วยวิธีอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสายวังเพลิง-หนองม่วง ถึง นานางแพง หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายและปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์สคอนกรีตบริเวณสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสายแยกมาเจริญ หมู่ 4-11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสามแยกมาเจริญ หมู่ 4-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิืกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังแชมเปญ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสามแยกมาเจริญ หมู่ 4-11 ด้วยวิธีประกวดราคาิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เยี่ยมชม : 0