ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์  ได้จัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก โดยมีเมนู อาหารกลางวัน ประกอบด้วย – ต้มจืดหมูสับ – ข้าวผัดไข่ – ผลไม้แตงโม ผู้เยี่ยมชม : 0

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางและนโยบายในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ร่วมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวในระหว่างมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   ผู้เยี่ยมชม : 0

รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เข้าเรียนประจำปี 2565 โดยรับเด็กที่มีอายุครบ 2 ปีบริบรูณ์ (นับถึงวันที่ 16 พ.ค.2565) ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมา ประกอบด้วย # ใบสูติบัตร 1 ฉบับ # ทะเบียนบ้านชื่อเด็ก 1 ฉบับ # ทะเบียนบ้านชื่อบิดา 1 ฉบับ # ทะเบียนบ้านชื่อมารดา1 ฉบับ # รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ !!!เรียนฟรี!!! อาหารกลางวันฟรี อาหารเสริมนมฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี รถรับ – ส่งฟรี และเข้ารับเตรียมความพร้อมห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับอากาศเย็นสบาย #ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ในวัน– เวลาราชการ 08.00 น. – 15.30 น. 036 – 430106 ต่อ 6 ผู้เยี่ยมชม : …

รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ Read More »