ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จ้างเหมาทำกระทงและตกแต่งรถขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างเหมารถบริการ(รถบัส) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่นางปึก ป้อมนิล ถึงไร่นายท่อน ทองดี หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0