ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากไร่นางคอย คูรัตนะ ถึงถนน ทล.๓๓๒๖ (ผ่านไร่นายนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหลังบ้านนางคอย ถึงถนนข้างโรงงาน(ไร่นายทิน) หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0