กิจกรรม/โครงการ

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และประชาชนตำบลสระโบสถ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดสว่างอารมณ์ มีกิจกรรม ขบวนแห่กระทง กิจกรรมการประกวดกระทง การแสดงรำวงย้อนยุค ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2 และตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้เยี่ยมชม : 0

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 กันยายน 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยพนักงานแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโนรูเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ต.สระโบสถ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุโนรู

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย 2565 นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ต.สระโบสถ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุโนรู และเร่งดำเนินการช่วยเหลือยกอุปกรณ์ของใช้ขึ้นที่สูง และเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้น ต.สระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรี ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ศูนย์ กศน. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. บริษัทน้ำตาลสระบุรี สาขา 0002 คณะครูนักเรียน ตลอดจนพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป ผู้เยี่ยมชม : 0

การอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565 สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมมอบใบประกาศษนียบัตร ให้กับผู้ประกอบการฯที่ผ่านการอบรม ผู้เยี่ยมชม : 0