กิจกรรม/โครงการ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 6, 8, 12 ณ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่2, 3, 4 บริเวณศาลาประชาคมข้างศาลตาปู่ ผู้เยี่ยมชม : 0

ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมกับอำเภอสระโบสถ์ จ.ลพบุรี ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้เยี่ยมชม : 0

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยนายอุบล  กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และประชาชนตำบลสระโบสถ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดสว่างอารมณ์ มีกิจกรรม ขบวนแห่กระทง กิจกรรมการประกวดกระทง การแสดงรำวงย้อนยุค ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2 และตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้เยี่ยมชม : 0

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโนรู

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 กันยายน 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยพนักงานแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโนรูเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป ผู้เยี่ยมชม : 0