klang sabot

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางลงไร่นายปลิว มังกรทอง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางลงนาตาแต่งไปถึงนานางเพย เพ็ชรคง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0