่ซ่อมถนนข้างปั้ม PT

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมถนนข้างปั๊มน้ำมัน PT เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเดินทางด้วยความปลอดภัย

 

 

 

Leave a Comment