ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและตัดกิ่งไม้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดเสียหายและตัดกิ่งไม้ บริเวณหมู่บ้าน ให้ประชาชนใช้สัญจรอย่างปลอดภัย