โครงการ ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า 1 ต้นกล้า…สู่ป่าล้านที่ 2

ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า 1 ต้นกล้า…สู่ป่าล้านที่ 2
วันที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
เข้าร่วมโครงการ
ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า 1 ต้นกล้า…สู่ป่าล้านที่ 2
พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
ต้นไม้สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศ
ณ แปลงปลูกป่า ปตท. ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี