โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีหน่วยงาน ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอำเภอเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหลายหน่วยงานภายในอำเภอสระโบสถ์  ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ลานสนามกีฬาอำเภอสระโบสถ์

Leave a Comment