โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่2, 3, 4 บริเวณศาลาประชาคมข้างศาลตาปู่