โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

วันที่ 17 กันยายน 2566
เวลา 07.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชน
เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่าง คณะสงฆ์อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอสระโบสถ์
โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
ณ วัดสระใหญ่ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี