โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลสระโบสถ์
โดย นายอุบล กล้วยดี นายกฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล
อำนวยความสะดวกแล้วพบปะกับประชาชน
ที่มารับบริการตัดแว่นตา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ 2566
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ซึ่งมี นายศักดิ์ชัย สัตย์จีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ร่วมด้วย
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์