โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่  21 – 31 มีนาคม 2563  กองสาธารณสุข ฯ  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ทั้ง 12 หมู่บ้าน  รวมถึงสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในวัดต่าง ๆ

Leave a Comment