โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการดำเนินการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ยางมะตอย)
บริเวณ หมู่ 3