โครงการบริการประชาชน ช่วง7วันอันตราย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการบริการประชาชน ช่วง7วันอันตราย บริเวณริมถนนทางเข้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563