โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา