โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (พิธีหล่อเทียนพรรษา)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 น.
ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ และนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
ร่วมกันกล่าวเปิด โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
และทำพิธีหล่อเทียนพรรษาโดย พระครูอุดมสราภิรักษ์
(เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระโบสถ์
ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลสระบุรี ศพด.เทศบาลฯ ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจหลักสำคัญทางศาสนา
ณ วัดสว่างอารมณ์