โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดการแข่งขันกีฬา “ฟุตซอล” ต้านยาเสพติด  ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตซอล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตำบลสระโบสถ์

Leave a Comment