โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแทงค์ หมู่ 4 ถึงบ้านนายชำนาญ

เนื่องจากเทศบาลตำบลสระโบสถ์ มีการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแทงค์ หมู่ 4 ถึงบ้านนายชำนาญ จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลา 09.00 น.-16.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่