เหตุท่อเมนประปาแตกชำรุด บริเวณห้องเช่าสังข์สุวรรณ

เนื่องจากเกิดเหตุท่อเมนประปาแตกชำรุด บริเวณห้องเช่าสังข์สุวรรณ อาจจส่งผลกระทบไปยัง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ทำให้น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลแล้วมีสิ่งเจือปนเนื่องทางกำลังทำการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ กองการประปา เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment