เลือกตั้งเทศบาล 2564

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ท่านสามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะติชม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ที่

เลือกตั้งเทศบาล 2564

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล 2564

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล 2564

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งเทศบาล 2564

Previous slide
Next slide

ตรวจสอบรายชื่อ

เลือกตั้งเทศบาล 2564

ลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล

รายละเอียดการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล สามารถศึกษาข้อมูลลักษณะต้องห้ามการหาเสียง ได้ที่นี่

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Previous slide
Next slide

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส