เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.)แบบตอกเสาเข็ม งวดที่ 4 (ครั้งที่ 2)

CamScanner 07-21-2563 11.33.45

Leave a Comment