เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้าน นางสาวบานชื่น เต็มหัตถ์ ถึง รร.อนุบาลสระโบสถ์ หมู่ 9 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

วางท่อระบายน้ำคสล. จากบ้านนางสาวบานชื่น เต็มหัตถ์ ม.9

Leave a Comment