เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางหลง ถึงบ้านนายบัตร หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ถนนคสล.ม12

Leave a Comment