เทศบาลตำบลสระโบสถ์ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุบล  กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสีะโบสถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทสบาลลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวตามคำสั่งเจ้าพนักงาน

Leave a Comment