เทศบาลตำบลสระโบสถ์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในบ้านของผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตเทศบาลตำบลสระโบสถ์


Leave a Comment