ส่งผู้ป่วยโควิด-19 หลังกักตัวครบ 14 วันกลับบ้าน 🏠

ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ และคณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  ร่วมกันส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวครบระยะการกักตัว 14 วัน กลับบ้าน ณ ศูนย์พักคอย(ขาลง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ (Community Isolation)

Leave a Comment