สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63
กองประปา
กองช่าง
สาสุข
สำนัก

Leave a Comment