วางท่อระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 กองช่าง ดำเนินการวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ 10 แยกวัดสระใหญ่ เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 

Leave a Comment