วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยนายอุบล  กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสระโบสถ์