ล้างถังผลิตประปาผิวดิน

ด้วยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จะทำการล้างถังผลิตประปาผิวดิน บริเวณสระใหญ่ หมู่ 12 แจ้งเพื่อให้ประชาชนทราบ