ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเงินบริจาค

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่
รวมถึงมอบเงินบริจาคช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์
เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น