ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบบัตรพิการ และให้บริการรับลงทะเบียน เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ เงินเบี้ยความพิการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 10.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
มอบบัตรพิการ และให้บริการรับลงทะเบียน
เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ เงินเบี้ยความพิการ