ลงพื้นที่มอบบัตรพิการ แก่ประชาชนในพื้นที่ (21 ส.ค. 2566 )

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์
ลงพื้นที่มอบบัตรพิการ แก่ประชาชนในพื้นที่
(ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา)
เพื่อให้ได้รับสิทธิเงินเบี้ยความพิการ