ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ได้รับสวัสดิการด้านการเงิน เบี้ยความพิการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
เพื่อให้ได้รับสวัสดิการด้านการเงิน
เบี้ยความพิการ