ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ได้รับสวัสดิการด้านการเงิน เบี้ยความพิการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 11.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
เพื่อให้ได้รับสวัสดิการด้านการเงิน
เบี้ยความพิการ