ร้องเรียน-ร้องทุกข์

หากท่านประสบปัญหา

ปัญหาที่ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน หรือท่านติดต่องานกับเทศบาลตำบลสระโบสถ์แล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ ท่านสามารถแจ้งเหตุปัญหาต่างๆของท่านได้ที่นี่ เรื่องร้องเรียน ปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทันที ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์

เบอร์โทร :

โทรศัพท์  036-439106
โทรสาร  036-439106 

ที่ตั้งสำนักงาน :
99 หมู่ 10 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

เวลาทำการ:
วันจันทร์ – วันศุกร์
08:30  – 16.30
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ

ร้องเรียนผ่านช่องทางระบบ

ร้องเรียนผ่านช่องทาง facebook Comment