ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง”