ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมกับอำเภอสระโบสถ์ จ.ลพบุรี ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖