รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ด้วยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประกาศสรรหา กกต.ท้องถิ่น