พิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาสระโบสถ์

วันที่ 6 กันยายน 2566
เวลา 10.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี
สาขาสระโบสถ์
ณ บริเวณสระกะลางทานน้อย
ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างจังหวัดลพบุรี กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
โดยมี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ
นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์
และ นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
และการเดินเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ของหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ
ซึ่งในตลาดเกษตรกรฯ มีการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น